تبلیغات

تبلیغات

نرم افزار های مورد نیاز

اطلاعات کتاب:

  • نویسنده: رضا پوردستگردان

  • تعداد صفحات: ۶۹

  • فرمت: کتاب PDF

  • حجم: ۱.۳۶ مگابایت

  • زبان: فارسی

معرفی کتاب بیماری های ناشی از آلودگی هوا:

در این کتاب در مورد آلودگی هوا و عوارض آلودگی هوا در بدن انسان شرح داده شده است:

فهرست مطالب این کتاب:

فصل اول بیماریهای انسداد ریه

فصل دوم سرطان ریه

فصل سوم مزوتلیوما

فصل چهارم آزبستوزیس

فصل پنجم پنومونی

فصل ششم لوسمی

فصل هفتم سکته مغزی

فصل هشتم سرطان کبد

فصل  نهم گرفتگی قلب

بخشی از متن کتاب:

ريهها دو عضو اسفنجی شکل در قفسة سينه هستند. رية راست از 3قسمت تشکيل شده است که به هر قسمت لوب گفته ميشود. رية چپ از 2لوب ساخته شده است.
رية چپ به دليل وجود قلب در نيمة چپ قفسة سينه کوچکتر است. ريهها هوا را وارد و خارج بدن
ميکند. آنها اکسيژن هوا را جذب و دیاکسيدکربن که يک مادة زائد است را دفع ميکنند.
به پوشش اطراف ريهها، پردة جنب گفته ميشود که از ريهها محافظت ميکند و به آنها اجازه ميدهد
حين تنفس، حرکت کنند.
نای، مجرای عبور هواست و هوا را از محيط خارج وارد ريهها ميکند. نای به لولههاي باريکی به نام
نايژه يا برونش تقسيم ميشود که آنها هم به همين شکل بيشتر تقسيم ميشوند و تبديل به نايژک يا برونشيول ميشوند.
در انتهای اين انشعابات کوچک، کيسههاي هوايی نازکی به نام آلوئول قرار دارند

اکثر سرطانهاي ريه از جدار برونشها آغاز ميشوند. ولی ميتواند از ساير قسمتهاي ريه هم شروع
شود
سرطان ريه، اغلب چندين سال طول ميکشد تا رشد و گسترش يابد. در ابتدا، نواحی پيش سرطانی در ريهها ايجاد ميشود.
اين تغييرات بهصورت توده يا تومور نيستند.

قابل تشخيص نيستند و علامتی نيز ايجاد نميکنند. با گذشت زمان، اين نواحی پيش آنها توسط اشعه سرطانی به سرطان واقعی تبديل ميشوند.
اين سرطان، مواد شيميايی توليد ميکند که باعث ايجاد عروق خونی جديد در اطراف ميشوند. اين
عروق تازه تشکيل شده، سلولهاي سرطانی را تغذيه ميکنند و منجر به تشکيل تومور ميگردند. در اين زمان، تومور بهحدی بزرگ ميشود که با اشعه ايکس قابل تشخيص شود…

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک کمکی